کالاهای خریداری شده برای شهرستان روز بعد به تی پاکس یا پست تحویل داده می شوند.
توجه داشته باشید زمان دریافت اجناس از تیپاکس یا پست براساس مسافت بین 24 الی 72 ساعت کاری می باشد.
ارسال فوری کالا برای شهر تهران معمولا توسط پیک انجام می شود. بین 3 تا 5 ساعت فقط با هماهنگی قبلی انجام میشود.

ارسال تیپاکس: هزینه تیپاکس به صورت پس کرایه و براساس وزن و مسافت محاسبه و در هنگام تحویل جنس به مشتری در محل از طرف شرکت تیپاکس دریافت می گردد. برای دریافت هزینه تیپاکس می توانید با دفتر تیپاکس شهر خود تماس بگیرید.

ارسال پستی: هزینه پست به صورت پیش کرایه میباشد و هزینه ثابت روی فاکتور شما اضافه میشود.