در حال نمایش 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

سوزن کارتریج دستگاه پن موشاپ RL

20,000 تومان
نام کامل این سوزن RL یا Round Liner می باشد و برای دستگاه پن مورد استفاده قرار میگیرد.این سوزن خط زن گرد و سر سوزن ها در این نوع کاملا به هم نزدیکتر است .کاربرد اصلی سوزن RL در ایجاد طرح تاتو میباشد.

سوزن کارتریج دستگاه پن موشاپ F

20,000 تومان
سوزن کارتریج دستگاه پن موشاپ F فلت برای دستگاه پن مورد استفاده قرار میگیرد.این سوزن سایه زن تخت و سر سوزن ها در این نوع کاملا به هم نزدیکتر است.

سوزن کارتریج دستگاه پن موشاپ RM

20,000 تومان
سوزن کارتریج دستگاه پن موشاپ RM برای دستگاه پن مورد استفاده قرار میگیرد.این سوزن به صورت فلت نیم حلال و دارای دو ردیف سوزن است.این سوزن برای پر کردن فواصل زیاد ،سایه کاری و پخش کردن تاتو در نواحی بزرگ پوست مورد استفاده قرار میگیرد.

سوزن کارتریج دستگاه پن موشاپ RS

20,000 تومان
نام کامل این سوزن RS یا Round Shader می باشد و برای دستگاه پن مورد استفاده قرار میگیرد.این سوزن برای سایه زنی و سر سوزن ها در این نوع کاملا به هم نزدیکتر است .کاربرد اصلی سوزن RS در سایه زدن میباشد.

سوزن کارتریج دستگاه پن موشاپ M1

20,000 تومان
نام کامل این سوزن M1 یا مگنوم می باشد و برای دستگاه پن مورد استفاده قرار میگیرد.این سوزن به صورت فلت و دارای دو ردیف سوزن است.این سوزن برای پر کردن فواصل زیاد ،سایه کاری و پخش کردن تاتو در نواحی کوچک پوست مورد استفاده قرار میگیرد.